Gepost op

Handleiding zonnepanelen voor sportverenigingen

Handleiding subsidieaanvraag

Doel van de regeling

Het realiseren van energiebesparing en verduurzaming van sportaccommodaties.

De regeling

Bij verenigingen 30%, bij stichtingen 15% van de investering.

Alleen voor materiaalkosten, geen arbeidsloon.

Randvoorwaarden;

– minimum investeringsbedrag (alleen materiaalkosten) is € 3,000,-.

– maximum subsidiebedrag is € 125,000,-/jaar.

– de investering moet voorkomen in de “maatregelenlijst”.

– maximaal één aanvraag per accommodatie per jaar per maatregel.

Voor wie is de regeling bedoeld

Checklist aanvrager.

– Sportvereniging of sportstichting? Ja/nee.

– Indien stichting, heeft u de sportaccommodatie (deels) in eigendom? Ja/nee.

– Aangesloten (direct, of via de overkoepelende bond, bv KNLTB) bij NOC*NSF? Ja/nee.

– Betaalt u de elektriciteitsrekening van de sportaccommodatie? Ja/nee.

– Betaalt u de investering? Ja/nee.

Indien u alle vragen met “Ja” kan beantwoorden komt u in aanmerking.

“Maatregelenlijst”

Voor de volledige lijst zie; “http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/maatregellijst-energieadviessubsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie”.

Samengevat.

Indien u investeert in o.a.: – verlichting binnen en buiten (TL5, LED)

– zonnepanelen /collectoren

– warmtepomp

– biomassaketel

– isolatie

– warmteterugwinning

– HR ketel

Volledige informatie vind u op; “www.rvo.nl/energiebesparingsportaccommodaties“.

De aanvraag

– aanvragen eHerkenning, niveau 1 (vraag dit tijdig aan!).

– digitaal aanvragen via eLoket via website RVO.nl.

– bijlagen bij aanvraag:

– getekend contract met een leverancier (sta op de ontbindende voorwaarde!)

– contract met leverancier, uitgesplitst in materiaalkosten en arbeidskosten

– de-minimis verklaring (tekst downloaden van internet, bv bij RVO.nl)

– alleen bij aanspraak op bonus van € 500,-: het energie-advies

De aanvraag via eLoket verloopt digitaal. Houdt hier rekening mee.

Er wordt op het ministerie van EZ een groot aantal aanvragen verwacht, die op volgorde van binnenkomst

behandeld worden. En op is op. Zorg dat je erbij bent!

Uiteraard begeleiden wij jullie in alle fases van het proces! Deze tekst is hier in PDF-vorm te downloaden

Met vriendelijke groet,

Off Grid Centre Holland

Gerard Schrama

06 4049 3456